Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Materijal za reparaciju h/i. cevi › Materijal za reparaciju hidroizolovanih cevi

Materijal za reparaciju nepravilnosti na fabrički hidroizolovanim cevima – izolacija u skladu sa DIN 30670


DEKOTEC®-DRP i DEKOTEC®-Melt Stick

Materijal za reparaciju nepravilnosti na fabrički hidroizolovanim cevima

DEKOTEC®-DRP i DEKOTEC®-Melt Stick su proizvodi za reparaciju (popravku) oštećenja u oblozi za zaštitu od korozije na čeličnim cevovodima.

DEKOTEC®-DRP i DEKOTEC®-Melt Stick je toplotno primenljiv sistem koji nudi ekonomsko efikasnu i visoko kvalitetnu reparaciju sistema za fabričke obloge.

DEKOTEC®-DRP se sastoji od umrežene polietilenske podloge  sa toplotno aktiviranim termoplastičnim kopolimernim lepkom. Patch se može instalirati brzo bez nekih specijalnih alata. Instaliran patch obezbeđuje barijeru na vlagu i koroziju i otporna je na habanje i smicanje tokom instalacije cevovoda i tokom rada .

DEKOTEC®-Melt Stick je toplotno - aktivirni lepak koji se isporučuje kao štap za lakoću primene . rastopa sticka se takođe može koristiti kao punila ispod patcha za reparaciju .

DEKOTEC®-DRP

Toplotno primenljiv sistem za reparaciju obloge za zaštitu od korozije.

Klasa stresa: EN 12068-C HT 60

DIN-DVGW-Reg.broj.: NV-5180CL0216


Posebne
pogodnosti

  - Za operativne temperature do + 90°C (194°F)

  - Kompatibilan sa oblogama od  PE, PP, FBE, PU, CTE i Bitumena

  - DIN-DVGW odobren sistem: C 60 (EN 12068, DIN 30672)

  - Ispunjava termalno starenje u skladu sa ASTM D 638

  - Izvanredna otpornost na odljušćivanje i smicanje

  - Zahtevana niža temperatura instalacije od sličnih konkurentskih proizvoda