Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › 03 › Izolacija ventila i prirubnica

Materijal za zaštitu kompleksnih oblika od korozije, kao što su ventili, prirubnički spojevi i dr.

 

DENSO® - Petrolatum-Trake iMastik

Izolacija ventila i prirubnica

Trajna zaštita od korozije delova cevovoda sa kompleksnim oblicima najbolje se postiže uz pomoć petrolatum trake koji prati konture (oblik) komponenti. Kombinacija sa cevima zaštićenim rock shield-om garantuje dodatnu, veoma dobru mehaničku zaštitu. Ovaj metod rada je izričito odobren od strane DVGW (Deutscher Verein des Gas-und Wasserfachs e.V. - Nemačka Asocijacija za gasnu i vodnu industriju) radni listovi G462 i G463.

 

Izolacija ventila i prirubnica

Nepravilan oblik grupe ventile - razvodnika pare i loptastih venila posebno postavljaju visoke zahteve u vidu adaptabilnosti i prilagodljivosti materijala za obmotavanje (zaštitu). Kombinacija DENSO®-Petrolatum proizvoda sa DENSOLEN®-Trakama i DENSOLEN®-Rockshield DRM-PP vunom omogućavaju lako nanošenje i dobru zaštitu od korozije sa vrlo dobrom otpornošću na mehanički stres. Cevne komponente kao što su linije za podmazivanje i ventilaciju mogu se zaštititi pomoću DENSOLEN®-Trake AS40Plus. U kombinaciji sa DENSOLEN®-Prajmer HT, tri ili četiri sloja dostićiće klasu stresa B-50 ili C-50 respektivno.

 

Izolacija ventila i prirubnica

Površine i delovi kompleksnog oblika se štite uz pomoć petrolatum mastika i trake.


Zaštita od korozije prirubničkih spojeva

Za prirubničke spojeve, prostor između prirubnica i povezivanja zavrtnja predstavlja posebne izazove za premaze za zaštitu od korozije.

Dokazan metod zaštite jeste ujednačavanje površine putem popunjavanja praznina sa DENSO® Mastic PF ili DENSOPLAST®-Mastic.

Naknadno pakovanje sa DENSOPLAST ® - trakom obezbeđuje pouzdanu zaštitu od korozije . Dodatno pakovanje sa DRM - PP 500 Rockshield vunom daje antikorozivnom sistemu visoku mehaničku stabilnost da se odupru udubljenjima i udarima.

 

Izolacija ventila i prirubnica